Privacy statement
 

Voor Vogellanden is bescherming van persoonlijke gegevens van cliënten, bezoekers, medewerkers en anderen zeer belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze website. We behandelen persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyregels. We handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle overige (privacy) wetgeving.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Vogellanden legt informatie van online dienstverlening vast. Dat doen we bijvoorbeeld als je gebruik maakt van een vragenlijst of een aanmeldformulier. Hiervoor vragen wij je om je persoonsgegevens te verstrekken. 

Wij gebruiken persoonsgegevens van sollicitanten om:

  • je geschiktheid voor een bepaalde functie of (stage)opdracht te beoordelen
  • je toegang te geven tot Mijn Sollicitatie Portal
  • contact te leggen
  • je sollicitatie administratief af te handelen

Wij verwerken je gegevens om de sollicitatieprocedure zorgvuldig uit te voeren.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken tijdens de sollicitatieprocedure een aantal persoonsgegevens. Dit zijn in ieder geval je NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Als je een CV of motivatiebrief toevoegt aan je sollicitatie, zullen wij alle overige informatie die daarin is opgenomen verwerken.

Word je aangenomen? 

Dan zijn je gegevens beschikbaar voor de HR-afdeling en (toekomstig) leidinggevenden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens bij afwijzing?

Je persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt ons toestemming geven om je gegevens langer te laten bewaren. Wij bewaren dan je gegevens maximaal 1 jaar.

Wat zijn je rechten?

Op grond van de wet- en regelgeving heb je als sollicitant verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die je ons verstrekt.

1.      Recht op inzage
Als sollicitant heb je het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van je hebben en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

2.      Recht op rectificatie
Als sollicitant heb je het recht op het corrigeren van je persoonsgegevens als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

3.      Recht op verwijdering
Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4.      Recht op beperking van de verwerking
Daarnaast heb je als sollicitant het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat Vogellanden in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. Je kunt dit recht in de volgende situaties inroepen: 

  • in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar
  • indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar je geen verwijdering wenst
  • indien Vogellanden de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl jij deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

5.      Recht van bezwaar
Als sollicitant kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen dan beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is aan Vogellanden om aan te tonen dat we, ondanks je bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

6.      Intrekken toestemming
Wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om je gegevens langer door ons te laten bewaren heb je de mogelijkheid om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

Je kunt je rechten uitoefenen door een mail te sturen naar HR@vogellanden.nl. Je kunt je verzoek ook indienen door een brief te sturen naar:

Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde
T.a.v. afdeling HR
Postbus 1057
8001 BB Zwolle

Vermeld in je brief of mail om welk recht het gaat. Zet daarin ook je naam, adres en telefoonnummer.

Wij vragen een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs

Wij moeten kunnen vaststellen dat je de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. 

Wij gebruiken ook cookies

Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Heb je een vraag of klacht? Neem dan contact op met André Henneveld. Zijn e-mailadres is a.c.henneveld@vogellanden.nl.

Alle rechten voorbehouden - Disclaimer - Privacy - CookiesLogin